web analytics
קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

נבואת הגאון מוילנה

האם הגאון מוילנה אכן השמיע "נבואה" שבה לכאורה חזה את הקונפליקט הנוכחי בין רוסיה לאוקראינה ותורכיה?