web analytics
קטגוריות
היסטוריה

"רגע של קדושה ": מה יש ומה אין בצילום "הצנחנים בכותל" שבגללו הפך לצילום היהודי האהוב ביותר

השבוע לפני 52 שנה צולם ופורסם הצילום הישראלי הידוע מכל צילום הצנחנים בכותל והנה סקירה על הצילום המפורסם וניסיון הסבר מה יש בו ,וגם מה אין בו שכתוצאה מכך הפך למפורסם כל כך. ומדוע היוצר שלו דוד רובינגר ביחד עם כלל הממסד של אמנות הצילום הישראלית זילזלו בצילום המפורסם לאורך השנים.