web analytics
קטגוריות
היסטוריה

ישועה משדה הקרב: תולדות "הצלב האדום" כסיפור מאוייר

איך נוצר האירגון הבינלאומי "הצלב האדום"? : לפניכם סיפור קומיקס "חינוכי, נדיר שמתאר את תולדות האירגון ופורסם בשנות השישים בשבועןן "דבר לילדים".