web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

משפחת סמית יוצאת לטיול בכוכב הלכת נוגה -סיפור מ"הצופה לילדים"

לרגל ידיעה מדה ימה על גילוי אפשרות של חיים בכוכב הלכת נוגה ,הנה סיפור מדהים שפורסם בדיוק לפני שבעים שנה בשנת 1950 בשבועון לילדים דתיים "הצופה לילדים" על מסעה של משפחה ממוצעת לנוגה בשנת 2500 וחויותיה שם.