web analytics
קטגוריות
קומיקס

הרפתקאות הצוללת הגרעינית נוף ים :ציד מתחת למים

סיפור קומיקס שהופיע בעברית בראשית שנות השבעים ,מפקד הצוללת הגרעינית "נוף ים" מוצא את עצמו נאבק בציד נקמני שיוצא לצוד אותו ואת הצוללת שלו באמצעים לכאורה פרימיטיביים אבל מתוחכמים ביותר. סיפור שלא היה מתפרסם יותר היום בגלל דברים שונים ולא נעימים שיש בו כמו יחס מזלזל לבעלי חיים ולשחורים אבל הוא עדיין מעניין.