web analytics
קטגוריות
ריגול

הנס אולריך רודל גיבור מלחמה נאצי וסוכן של "המוסד" הישראלי

האם היה האנס אולריך רודל אחד מגדולי גיבורי המלחמה הנאציים ובכיר של התנועה הניאו נאצית בגרמניה גם סוכן של ה"מוסד" הישראלי ?
ספר זכרונות שלו שפורסם בעברית באמצע שנות השישים מרמז שכך היה.