web analytics
קטגוריות
היסטוריה תרבות פופולארית

האיש שהיה בופאלו ביל: איש הקירקס של המערב הפרוע בשפה העברית

סקירה על איש המערב הפרוע המפורסם מכרולם בופאלו ביל שכל הפרסום שלו התבסס על חוברות בפרוטה וגם על כמה אירועים אמיתיים ( או שלא ) ויצר קרקס ענק נודד בעולם סביב המערב הפרוע .ולראשונה סקירה על היצירות שונות שהופיעו על האיש בספרות העברית.

קטגוריות
ספרות פופולארית

גיבורי המערב הפרוע :האקדוחן והמרשל ביל "הפרא" היקוק בספרות העברית והכללית

סקירה על ביל היקוק האקדוחן המפורסם המהיר והקטלני ביותר של המערב הפרוע ,האיש שהמציא את דו הקרב בכיכר העירייה ומת ביריה בגב בעת משחק קלפים והספיק להמציא אגב גסיסה את "קלף האיש המת "
וגם על הופעותיו המרובות בספרי כיס עבריים הן כגיבור בפני עצמו והן כידידם ושותפם של גיבורי המערב הפרוע הבדיוניים בהחלט שהסיפורים עליהם היו יצירות ישראליות מקוריות : מרשל ג'ורג' שיפינג ,בוק ג'ונס ותום מיקס.

קטגוריות
טלויזיה

ביל היקוק בדדווד

איש המערב הפרוע ,ביל היקוק. סדרת הטלוייזיה "דדווד" מציגה את המערב הפרוע ואת אחד מגיבוריו המפורסמים ביותר ,ביל היקוק בריאליזם ובאמינות היסטורית ,כפי שלא  הוצגו מעולם .  ובוודאי לא בספרות  העברית שגם בה הופיע ביל היקוק בספרים שהתחזו לתרגומים מאנגלית כדמות חסרת כל קשר למציאות ההיסטורית ..    השבוע קניתי בחנות ספרים משומשים חוברת נדירה מאוד מסדרת […]