web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

בחשכת ימי הביניים :"כרוניקה ישנה " מאת יעקב חורגין סיפור המגיפה הטוב ביותר בשפה העברית

לפניכם הסיפור הטוב ביותר בשפה העברית על מגיפה בימי הביניים ועל רדיפות יהודים בעקבותיה בהאשמה שהם קשרו קשר ליצור מגיפה. סיפור ששימש כמקור השראה עיקרי לנובלה המפורסמת של עמוס עוז "עד מוות ".
סיפורו של הסופר יעקב חורגין הבנוי בחלקו ככרוניקה מימי הביניים המתארת את האשמתם של היהודים במזימה כנגד הנוצרים בסיפור המסתיים בצורה דרמטית ובלתי צפויה ומזעזעת ביותר. ראו הוזהרתם.