web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

פסיכו לא מת: על רוברט בלוך וסיפרו המפורסם ביותר

סיפורו של סרט האימה המפורסם מכל "פסיכו " שביים אלפרד היצ'קוק על פי ספר של סופר האימה המפורסם רוברט בלוך וגילגוליו השונים והמוזרים.