web analytics
קטגוריות
תנ'ך

סופר המלך דוד :החלק הראשון

על פי המסורת חג השבועות הוא יום הולדתו וגם יום מותו של דוד בן ישי .
אז לכבוד זה הנה מאמר שלי שבו אני מנסה לברר האם יש מציאות היסטורית כלשהיא מאחורי סיפור דוד כפי שהוא מסופר בספר שמואל ?
ודעתי היא שהסיפור המסופר בספר שמואל התבסס על כתובת קדומה שנכתבה בידי סופר המלך דוד ובה חייו תוארו בגוף ראשון בדומה למה שהיה מקובל על מלכים חיתיים ומצריים .
הכתובת התגלתה מחדש כעבור מאות שנים כאשר ביהודה התפשטה ידיעת הקרוא וכתוב. .
וכל המסופר בה הורחב בצורה גרנדיוזית בידי מחבר ספר שמואל שהתבסס הן על הכתובת והן על מסורות בעל פה.

קטגוריות
היסטוריה

מכבסת המילים :נועה גרינברג נגד יואב גלבר

התקפה ארסית של היסטוריונית "חדשה" נועה גרינברג על ההיסטוריון "הישן " יואב גלבר רק מראה עד כמה בעייתית המתודולוגיה בה משתמשים ההיסטוריונים "החדשים " הפוסט מודרניים".

קטגוריות
היסטוריה

היסטוריון של ימי הביניים :שיחה עם פרופסור בנציון נתניהו

ראיון גדול עם חוקר האינקויזציה וספרד והיהודים בימי הביניים בנציון נתניהו על חייו ועל מחקריו.