web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה

המיסתורין של "קול התור "

"קול התור" סקירה על ספר החזון העתידני "קול התור "המיוחס לתלמיד של הגאון מוילנה וניסיון לברר מי היה כותבו האמיתי בעשורים הראשונים של המאה העשרים.