web analytics
קטגוריות
שירה

"אין שירה עברית בלי תנ"ך": הילל ברזל ופרוייקט תולדות השירה העברית

הלל ברזל   בימים אלה יצא לאור ספרו החדש של פרופסור הלל ברזל, הכרך השישי בסדרה המונומנטאלית "תולדות השירה העברית " שירת ארץ ישראל: אקספרסיוניזם נבואי "   העוסק המשוררים אורי צבי גרינברג , יצחק למדן ובמחזאי והמשורר מתתיהו שוהם. פרופסור הלל ברזל הוא אחד מהחוקרים החשובים והפוריים ביותר כיום של הספרות והשירה העברית . הוא תלמידו […]