web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

מסתרי משלחת זירא: היום בו עמדה האדמה מלכת -הגירסה הישראלית

ב-1951 עלה למסכים סרט שהיום נחשב לקלאסיקה של מדע בדיוני שבו מתואר חייזר מפותח ביותר המגיע עם רובוט ומאיים על המין האנושי שאם לא יתקן את דרכיו הרעות הוא יושמד ועוזב.
אנשי השבועון לילדים "הארץ שלנו " חשבו שיש לתקן את הסיפור והוסיפו לו המשך וסיום שבו מדינת ישראל תוקפת את החייזרים העויינים בעולמם ומביסה אותם סופית. והנה ההמשך והסיום הזה.