web analytics
קטגוריות
שירה

שיר הנודד הנצחי

הופיע ב"אוקפי "   אני הולך להיצלב אבל אתה תחכה לי עד שאשוב." (ישו הנוצרי ליהודי מנוול כמה שעות לפני הצליבה ,דיאלוג המופיע בסיפורים אירופיים רבים) דיפדוף באנתולוגיה של מאמרים על מדע פופולארי יכול להביא לפעמים לתוצאות בלתי צפויות. במקרה שלי דפדוף בקובץ כזה של מאמרים של סופר המדע המפורסם מרטין גרדנר, הפגיש אותי עם […]