web analytics
קטגוריות
טלויזיה ספרות פופולארית

המפקח בעל חיוך "פני המוות " :על "הוואי חמש אפס"

האואי חמש אפס היא אחת מסדרות המשטרה האהובות ביותר בטלוויזיה. והנה סקירה עליה.