web analytics
קטגוריות
ארצות ועמים

ההינדים באים

מאטהמה גאנדי מייסד הודו המודרנית לא אהב את הרעיון של מדינה יהודית . יורשו ג'הולאל נהרו עוד פחות מכך והקפיד תמיד לקבל נשק מישראל רק בחשאי שלא ידעו. הממשלה החדשה של הודו כבר אמורה להיות סיפור אחר לגמרי.מפלגה לאומית עד לאומנית ,עם חיבה עמוקה לאלים עתיקים ,להינדים קדומים שלהם היא מיחסת טכנולוגיית על וכלי טיס מעופפים ("וימאנות ") ,פלוס מנהיג כריזמטי שהוא גם משורר לעת מצוא ואינו אוהד אוטומאטי של מוסלמים.זה מה שנדרש מהודו כדי לגלות באיחור רב שיש לה בקצה היבשת אחות קטנה ושמה ישראל".ולסיום דיון בשאלה החמורה :מכיוון שהודו וסין הן שתי מעצמות על אסיאתיות על מסלול התנגשות בינן במי יהיה על ישראל לבחור בבוא יום הפקודה אם וכאשר הקונפליקט בין השתיים יתפרץ במלוא עוזו ? בהודו או בסין? מפלגה לאומית עד לאומנית, עם חיבה אישית לאלים עתיקים, להינדים קדמונים ולכלכלה חופשית, ומנהיג שאינו אוהד אוטומטי של האסלאם.

קטגוריות
תרבות

התרמילאית הראשונה :נורית גוברין ושלומית פלאום- מעריצת הודו הארץ ישראלית הראשונה.

הודו והתרבות ההודית עומדים היום במרכז סדר היום של התרבות הישראלית הצעירה . רבבות ישראלים נוסעים מדי שנה להודו ולמזרח הרחוק בכלל בזרם הולך וגובר שהפך לאופנה מחייבת ( בדומה לאופנה של ביקור בני אצילים אנגליים באיטליה ובכל אירופה "הקלאסית " בראשית המאה ה-‏19) כחלק מההתפתחות האישית שנראתה כמחויבת על הצעיר הישראלי הממוצע. ובהם רבים […]