web analytics
קטגוריות
הגולם

הגולם מפראג נגד הנאצים -סיפור דמיוני מאת יוסף אריכא

סיפור על מאבקו של הגולם מפראג בפורעים נאציים בעת פלישה לפראג. הסיפור מובא בגרסתו הראשונה שפורסמה חודש לפני הפלישה הנאצית לפראג ב-1939. ובגרסה שנייה ושונה כמה שבועות לפני הפלישה הסובייטית לפראג ב-1968. עטיפת ספר מאת אלי אשד ואורי פינק על הגולם. בשבוע הבא אתן הרצאה בכנס מדעי מחקרי הכנס השנתי השביעי של האגודה הישראלית לחקר […]

קטגוריות
הגולם

האיש שיצר את הגולם מפראג-לודויג אוגוסט פרנקל

מיהו האיש שיצר את סיפור הגולם מפראג? ומתי בדיוק עשה זאת ? לשאלה זאת יש חשיבות :סיפור הגולם מפראג שנוצר בידי המהר"ל חכם יהודי מפורסם וסייע ליהודים כנגד פורעים הפך לחלק מהתרבות היהודית והצ'כית והגרמנית. הגולם הפך לסמל מרכזי של העיר פראג כפי שיודע כל מי שמבקר שם.ויש שם הודות לסיפור פסלי ענק של המהר"ל […]