web analytics
קטגוריות
הגולם

האיש שיצר את הגולם מפראג-לודויג אוגוסט פרנקל

מיהו האיש שיצר את סיפור הגולם מפראג? ומתי בדיוק עשה זאת ? לשאלה זאת יש חשיבות :סיפור הגולם מפראג שנוצר בידי המהר"ל חכם יהודי מפורסם וסייע ליהודים כנגד פורעים הפך לחלק מהתרבות היהודית והצ'כית והגרמנית. הגולם הפך לסמל מרכזי של העיר פראג כפי שיודע כל מי שמבקר שם.ויש שם הודות לסיפור פסלי ענק של המהר"ל […]