web analytics
קטגוריות
היסטוריה

עלילות הגברדיה היהודית

האם היה אירגון הגנה יהודית של יהודי ירושלים החרדים בירושלים של המאה ה-19 ? או שזאת בדיה היסטורית מאוחרת ? דיון מפורט בנושא זה שמגיע למסקנה שיש גרעין של אמת בשמועות בנושא.