web analytics
קטגוריות
היסטוריה

מסעות החיפושים של אלעזר לנדא ואישתו בתיה בריינא

   עמוד השער של מעשה רב ,ספרו של אלעזר לנדא נינו של הגאון מוילנה. כתבה מיוחדת לרגל חג השבועות חג החקלאות  חג הגנאלוגיה שהרי מגילת רות עוסקת בגנאוגיה של שושלת דוד היה היה במאה ה-19 אדם בשם אלעזר לנדא. הוא היה נינו של הרב המפורסם מכל של העידן ההוא והכל ציפו ממנו שימשיך בדרך אביו […]