web analytics
קטגוריות
היסטוריה

שפני הנסיונות האנושיים של זיכרון יעקוב: סקירה על "הפעמון הסדוק " מאת איתי בחור

סקירה על ספר של הסופר הצעיר איתי בחור על תולדות של המושבה זכרון יעקב במאה ה-19 כאשר נוצרה כמושבת נסיונות בידי הברון רוטשילד ומייסדה התייחס לאנשים החיים בה כאל שפני נסיונות.