web analytics
קטגוריות
הגולם

הגולם של הרבי ישראל בעל שם טוב

מעשייה. כיצד יצר הבעל שם טוב מייסד החסידות גם גולם לשימושו ובכל הפך לאחד מיוצרי הגלמים המעטים של העם היהודי.

קטגוריות
תרבות פופולארית

מדונה מלכת הקבלה

הזמרת המפורמת מדונה חיברה כמה ספרים לילדים שתורגמו לעברית ומהם שמבוססים על סיפורים חסידיים קבליים. לרגל זה הנה חקירה של קשריה עם הקבלה ושל ספריה לילדים.