web analytics
קטגוריות
דת ואמונה

האשמה הקולקטיבית של היהודים בצליבת ישו

הארכיבישוף של קפריסין והאשמה הקולקטיבית במות ישו מאת אלי אשד ידיעה "הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר, חתם   בניקוסיה קפריסין, על הצהרה היסטורית עם הארכיבישוף כריסוסטומוס, מנהיגה הרוחני של הכנסיה הארותודוכסית בקפריסין, להעמקת הקשרים בין היהודים לנוצרים האורתודוקסים. ההצהרה גם מהווה משקל נגד לדוקטרינה הנוצרית לפיה היהודים צריכים לחוש אשמה קולקטיבית על מותו של ישו. […]