web analytics
קטגוריות
קולנוע

האנשים מאירגון א.נ.ק.ל :ספרי סדרת האיש מא.נ.ק.ל

אי אז בעבר הרחוק הייתי קורא אדוק של סדרת ספרי ריגול ביזאריים במיוחד שהופיעה בהוצאה בשם "ספיח" ולאחר מכן בהוצאה בשם "מזרחי " בשם "האיש מ.א.נק.ל". הסדרה הזאת הייתה מוזרה מכמה בחינות: כל ספר שלה נראה כאילו התחבר בידי מחבר אחר. גם  האוייב של הגיבורים היה מוזר. אלו לא היו   הרוסים או הסינים או […]