web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

"כשאתה רוצה לקרוא תקרא אל תדבר !" :צייד הגולגלות "האיש ללא שם " בשפה העברית

סקירה על גיב ור מערבוני הספגטי המפורסם מכל "האיש ללא שם " ,התפקיד שהפך את קלינט איסטווד לגדול כוכבי הוליווד ועל הספרים השונים שהופיעו עליו בשפה העברית.עם כל מיני טעויות מוזרות.