web analytics
קטגוריות
טלויזיה

"האחים" : סדרת "אופרת הסבון " הראשונה

סקירה על אופרת הסבון הבריטית הראשונה בארץ הקודש סדרה משנות השבעים שעסקה בקורותיהם ומאבקיהם של שלושה אחים מנהלי חברה משפחתית.