web analytics
קטגוריות
כללי

מפגש של "האחים הנאמנים "-הצילום

ניתוח תמונה מסתורית של אנשי האירגון החשאי "האחים הנאמנים מראשית שנות השלושים שבה מופיעים המשורר ביאליק מייסד חברת החשמל פנחס רוטנברג, משה שרת ואחרים וגם וסבי ואבי.

קטגוריות
היסטוריה

שכונת מונטיפיורי :מרכז החיים החשאיים של תל אביב

סיור בשכונת מונטיפיורי בתל אביב ששם גדל אבי הביא אותי להרהורים על השכונה ותולדותיה.