web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

הנביא מעזה-ד"ר אלי שי על נתן העזתי

פרק מהספר "משיח של גילוי עריות " מאת ד"ר אלי שי העוסק באחד מגדולי "הנביאים היהודים" בעת החדשה" נתן מעזה.

קטגוריות
שירה

תיקון שבועות-פואמה מאת ד"ר אלי שי

לפניכם פואמה מיסטית על חג השבועות של חוקר הקבלה והסופר ד"ר אלי שי.