web analytics
קטגוריות
מדע

אבולה -נגיף אחרית הימים ?

גפת האבולה מטילה אימה באפריקה שם יצאה מכלל שליטה בהתפרצות האכזרית ביותר שלה אי פעם , ועכשיו גם מעוררת פחד באירופה ובארה״ב ובישראל.

ממה בדיוק יש לפחוד ?