web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית תיאטרון ודרמה

השורדים של "ליל העשרים ":ניתוח של דרמה היסטורית מאת יהושע סובול על החלוצים

המחזה "ליל העשרים " של יהושע סובול המתאר אירוע מכוננן בתולדות הקיבוצים שהתרחש/ בביתניה בשנת 1920 הפך למחזה קלאסי על במותינו.מדוע דווקא הוא ? ומה עומד מאחורי סיפור העלילה הדרמטי ?