web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה פוליטיקה

הקונפדרציה כנגד האימפריה

כמה הירהורים על ההווה על העתיד ועל העבר הרחוק. האם יכולות המדינות הקטנות של האיזור להתאחד ולבלום את האימפריות הענקיות המטורפות שצצות בו ?