web analytics
קטגוריות
ספרות ילדים תרבות פופולארית

האם דני- דין הרואה ואינו נראה הוא מתנחל גזען ?

האם  דני -דין הרואה ואינו נראה גיבור ספרי הילדים של "און שראיג " הוא מתנחל גזעני ופשיסטי ? הילה נועם שכתבה מעין חוברת המשך לעלילותיו חושבת שכן . ראו : דני-דין מתנחל בהר הפלאות