web analytics
קטגוריות
שירה

החומה של דניאל עוז

    המשורר דניאל עוז מקריא את השיר "החומה " במופע השירה הפוליטית" בשדה בוקר .רשמה קרן כץ בעת השהות בפסטיבל השירה בשדה בוקר בנגב האזנתי לאירוע על שירה פוליטית . האירוע התבלט במיוחד בהתקפה מנומקת היטב של משורר דתי על המשוררים השמאלנים ובראשם קבוצתו של רועי צ'יקי ארד , ובשירו של דניאל עוז. ושירו […]