web analytics
קטגוריות
קומיקס

ילד ישראלי כשליט שבט אפריקני : השליט של דונגא -דונגא -סיפור קומיקס לא פוליטיקלי קורקטי על אפריקה מאת יוסי מרגלית ודניאל לוי

לפניכם סיפור קומיקס ממשמר לילדים " של שנות השבעים המבוסס על סיפור ארוך לילדים משנות השישים גם כן מ"משמר לילדים " סיפורו של ילד ישראלי שהופך לאל ומנהיג שבט אפריקני .
סיפור שהיום יראה כמאוד לא "פוליטיקלי קורקטי" .אבל הוא שריד מעניין של הרעיונות והמחשבות בישראל על אפריקה בשנות השישים והשבעים.

קטגוריות
קומיקס

הילד רמי והכלב פסיק ממושב נאות רמים: הגששים מגבול הצפון – סיפור קומיקס על פי עודד בצר

סיפור קומיקס על פי ספר ילדים קלאסי זוכה פרס סמינר הקיבוצים של עודד בצר שפורסם ב"משמר לילדים " סיפורם של נער וכלב המשתתפים במרדפים אחרי מחבלים.

קטגוריות
קומיקס

מיכלי הגז בעזה :סיפור קומיקס על עזה במלחמת ששת הימים

לרגל מלאת 53 שנה לפריצת מלחמת ששת הימים .הנה סיפור קומיקס נדיר מהשבועון " משמר לילדים "על ימי מלחמה זאת ,המבוסס על ספר ילדים של נעמי עופרי..סיפורה של חברות ילדים הנאבקים בכנופיית מחבלים בעזה בזמן מלחמת ששת הימים.וזהו אחד משני סיפור הקומיקס הבודדים העוסקים בעזה שקיימים בעברית.

קטגוריות
קומיקס

נחום גוטמן הצייר ונחום גוטמן הצלם בסיפור הקומיקס "איפה טמונות התמונות -או לתפוס את הרגע " מאת אוריאל אופק

סיפור קומיקס מ"משמר לילדים " על פי ספר לילדים של אוריאל אופק שמתאר שני אחים בעלי שמות כמעט זהים ששונאים זה את זה : נחום הצייר ונחום הצלם. שניהם מבוססים על דמויות אמיתיות בהחלט בעלות אותו השם : נחום גוטמן מגדולי הציירים הישראליים ונחום גוטמן מגדולי הצלמים הישראליים. שאכן היכירו זה את זה ולא בדיוק סבלו זה את אמנותו של זה.