web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

משולי החברה אל מרכז העניינים :הגיבורות של שולמית לפיד

סקירה על רומן היסטורי של שולמית לפיד על ראשית ימי הישוב ועל יצירתה של לפיד בכלל.