web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה

נגד התאגידים בעד לגליזציה של סמים : דן גולדנבלט לכנסת

דן גולדנבלט הוא מועמד לכנסת מטען מפלגת הבחירה הדמוקרטית של רומן ברונפמאן שמחזיק בדעות שנויות ביותר במחלקות כמו הצורך בלגליזציה של סמים ותמיכה בסרבנות שירות בשטחים.