web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

הצאצאית של מרים המגדלית:סקירה על "המיוחלת" מאת קתלין מקגואן

אני צאצא של משפחה שאפשר להראות את הגנאלוגיה שלה באופן רציף דרך כל מיני רבנים לאורך הדורות עד המאה השמינית אחרי הספירה.
לי זה מספיק בהחלט.
אבל נמצאו גם אנשים שטענו שמוצא המשפחה הוא מעבר לכך בשושלת בית הסופר שפן מהמאה השביעית לפני הספירה שיש החושבים שהוא המחבר או העורך של מה שאנו מכירים כ"ספר דברים " בתורה.
היו שהרחיקו לכת מכך וטענו שמוצא המשפחה הוא במשה רבנו במאה ה-13 לפני הספירה כי זה כנראה מה ששפן עצמו ובני משפחתו חשבו במאה השביעית לפני הספירה. ומשום כך העיז להעמיד את עצמו במקומו של משה כמחבר ספר "דברים".
ספק רב. למעשה אין לזה בדל של הוכחה.
כתוצאה מכל הטענות האלו יש לי עניין רב באנשים אחרים שטוענים שמוצאם בשושלות קדומות ,למשל שושלת המלוכה המרובינגית הצרפתית מהמאה החמישית לספירה, וכאלו שהולכים אחורה אל ישוע הנוצרי ומרים המגדלית במאה הראשונה לספירה ,וכתוצאה עד לדוד המלך במאה העשירית לפני הספירה ( למרות שלא ברור כלל שישוע היה בכלל צאצא של דוד ).
אז הנה סקירה על ספר שכתבה אישה שטוענת שהיא צאצאית גם של המשושלת המרובינגית הקדומה וגם של ישוע הנוצרי ומרים המגדלית ,וכתוצאה של דוד. ספר שהפך לרב מכר עינק וראשון בסדרה. אבל גם זכה להתנגדויות קשות לא דווקא מצד חוקרים מזלזלים אלא מצד אנשים שטענו שהם הצאצאים האמיתיים של השושלת הנ"ל והמחברת היא סתם מתחזה.