web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

חלום הנרקם ממילים :על דליה הרץ

. אני שמח לבשר שבימים אלו הופיע גיליון המגזין "עמדה מספר 20 "המוקדש כולו למשוררת הנשכחת שלא בצדק דליה הרץ ויש לקוות שגליון זה יביא לשדרוג במעמדה הספרותי של דליה הרץ. הגליון שיוצא לאור בדיוק 50 שנה לאחר פרסום שיריה הראשונים של הרץ בנובמבר ובדצמבר 1959  כולל מאמרים מרחיבי דעת שונים על יצירתה של הרץ […]

קטגוריות
ספרות יפה

האם בזכות היוצר למחוק את זכר יצירותיו?-דיון של אלי אשד עם דליה הרץ

תיאור של דיון ביני ובין המשוררת דליה הרץ בשאלה החמורה האם מותר לי ולאחרים לכתוב מאמרים על יצירתה ללא רשותה.

קטגוריות
שירה

צרתה של המשוררת דליה הרץ-דניאל עוז

דניאל עוז סוקר את דליה הרץ ומערכת היחסים שלה עם המשוררת יונה וולך.