web analytics
קטגוריות
תנ'ך

הספר האבוד של בלעם

כתובת קדומה מהמאה התשיעית לפני הספירה שהתגלתה בעבר הירדן מספרת את סיפורו של חוזה קדום בשם בלעם בן באור,המוכר לנו מהתורה אבל מסיפור שונה לגמרי.