web analytics
קטגוריות
קומיקס

דיק טרפין-סיף רודף צדק, קומיקס מ"דבר לילדים" על בריטניה במאה ה-18

אי אז בשנות השמונים הוקרנה בטלוזיה הלימודית של ישראל סידרה בריטית על עלילות דיק טרפין שודד דרכים בריטי נועז במאה ה-18 שהוא מעין רובין הוד של זמנו עוזר ליתומים ואלמנות כנגד אצילים נפשעים ומסייע לצדק באופן כללי אם גם לא לשלטון החוק ששולח אותו לעמוד התלייה לבסוף.
לא בדיוק בהתאם למה שהיה בהיסטוריה אבל בהחלט לפי המיתולוגיה הבריטית.
על פי הסדרה הזאת פורסמה בשבועון "דבר לילדים " סדרת קומיקס על עלילות דיק טרפין שמקורה המדוייק נשאר מיסתורי מאחר שהשבועון לא טרח להגיד עליה מילה אחת ויחידה במשך החודשים הארוכים של פרסומה. כנראה מגזין אירופאי כל שהוא.
אולי אתם ילדים ומבוגרים תוכלו לזהות את מקור הסדרה הזאת ?
והנה היא :
סיף רודף צדק -עלילות דיק טרפין