web analytics
קטגוריות
תיאטרון ודרמה

כוהנת המין-מחזה מאת חמוטל גורן

חמוטל גורן יוצרת ומנהלת סדנאות כתיבה פירסמה בימים אלה ספר בעל שם פרובוקטיבי ביותר "כוהנת המין ". אבל למי שציפה לספר פורנוגרפי קשה כתוצאה מהכותר צפויה הפתעה זהו מחזה ביקורתי העוסק במנהג חברתי שהתפשט מאוד בשנים באחרונות. סקס לאחר פגישה שלישית או שניה ( או ראשונה ) בלבד. וחוץ מזה אוסיף שאני כזכר טיפוסי דווקא […]