web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

אלכסנדר והכלב הפילוסוף:על הספר "הכובש והכלב "

יקי מנשנפרוינד פילוסוף צעיר כתב רומן היסטורי פנטסטי על חייו של הפילוסוף המפורסם דיוגנס שהעדיף ובצדק כלבים על בני אדם ודיבר עם אלכנסנדר הגדול כשהוא יושב בחבית.