web analytics
קטגוריות
קומיקס

מוזיקה במילים ובציורים: -שיחה עם ירון רגב על " רוחות של אהבה ושל מולדת"

ירון רגב יצר קומיקס ראשון מסוגו עיבוד למילים ולתמונות של כמה יצירות מוזיקה קאמרית לא מילוליות ולא ויזואליות לחלוטין.