web analytics
קטגוריות
היסטוריה תרבות פופולארית

גיבורי המערב הפרוע :דיווי קרוקט גדול גוזמאי המערב -בשפה העברית

סקירה על איש המערב הפרוע המפורסם דיווי קרוקט שהיה גוזמאי גדול בחייו וגוזמאות מרובות עוד יותר עליו הופיעו לאחר מותו. אבל כנראה מת בגבורה בקרב נגד המקסיקנים באלאמו לשם עצמאות טקסס ( או שלא) והפך לגבור לאומי ועממי אמריקני.
כתוצאה סיפורים לא מעטים הופיעו גם בשפה הצרפתית באיטלקית ואפילו בשפה העברית