web analytics
קטגוריות
קומיקס

גם אמנון במתנדבים סיפור קומיקס על ימי דבורה הנביאה מאת יעקב אשמן ודוש

פניכם סיפור קומיקס קלאסי ודי יחיד במינו שכתב יעקב אשמן וצייר הקריקטוריסט המפורסם דוש הוא קריאל גרדוש יוצרו של "שרוליק". 

 זהו סיפור על ילד בימי השופטים המשתתף במלחמה נגד המצביא הכנעני סיסרא בתקופת מאבקם של דבורה הנביאה וברק בן אבינועם בכנענים בעיר הכנענית חצור, והוא תורם תרומה חשובה לניצחון עם ישראל.
סיפור היסטורי זה היה יחיד במינו ב"הארץ שלנו" והוא גם יחיד במינו ביצירתו של דוש.והנה הוא לראשונהמזה עשרות רבות של שנים.

קטגוריות
קומיקס

הקריקטורות מראשיתן ועד ימינו

תולדות הקריקטורות על רגל אחת.

קטגוריות
קומיקס

מרותי ועד שרוליק : עולם הקריקטורות והקומיקס של דוש

סקירה על אחד מגדולי הקריקטוריסטים של ישראל יוצרו של הסמל הנצחי של המדינה -שרוליק.