web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

איש בשם סוס – סיפור מערבון קלאסי מאת דורותי ג'ונסון

לפניכם אחד מסיפורי המערבונים הידועים והמוערכים ביותר פרי עטה של דורותי ג'ונסון סופרת המערבונים הידועה ביותר.
. סיפורו של בן טוגבים אריסטוקרטי שנשבה בידי שבט אינדיאני והופך לעבד ומכאן ואילך פועל לשדרג את מעמדו בשבט ולהפוך לאיש שבט מהמניין. האם יצליח?
סיפור מפורסם זה הפך לסדרת סרטים הוליוודיים.