web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

פלישת חוטפי הגופות:הספר והסרטים

הספר והסרטים שנעשו על פיו "פלישת חוטפי הגופות " על פלישה לכדור הארץ של גזע טפילי מוזר מזכירים במקצת את "השליטים" של הינליין אבל גם שונים מאוד.הם מציגים פלישה לכדור הארץ מנקודת המבט של האיש ברחוב שמגלה שכל מכריו ומשפחתו נלקחים ומועתקים בידי זרעים חיזריים חסרי נשמה.הפרנויה היא כתוצאה מוקצנת אף יותר מזאת שבספר "השליטים" ששם הדמויות לפחות מבינות מה קורה ומי אחראי.כאן אין זה ברור מה קורה ומי אחראי.