web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית ספרות יפה

דור המדבר של דוד פרישמן

""במדבר " איור עטיפה מאת מ.אריה . הופיע בגליון במגזין "עמדה " מספר 17      כתבה מיוחדת לחג הסוכות .בחג הסוכות אנחנו חוגגים את הקמת הסוכות במדבר סיני בידי בני ישראל במסגרת מסעם הארוך שם . ולרגל חג הסוכות להלן כתבה על היוצר של היצירה המפורסמת והמשפיעה ביותר בספרות המודרנית על מסעותיהם של בני […]