web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה

העתיד הרחוק כבר כאן : על "צופן העתיד "

הופיע ב"מקור ראשון" סקירה על ספרו של דוד פסיג" צופן העתיד " העתידן דוד פסיג פירסם ספר מקיף בנושא תחזיות עתידניות וסיכויי שרידתה ואף שגשוגה העתידני של מדינת ישראל , נושא השנוי ביותר במחלוקת במקרה הטוב. בדרך הוא מעלה מגוון של תחזיות מהן קרובות וסבירות ומהן שנראות "פרועות " וקיצוניות " . כמדומה שבספרו דווקא […]