web analytics
קטגוריות
היסטוריה

האיש שהרג את האלוף דוד מיקי מרכוס

לפני 74 שנים ביוני 1948 נורתה יריה גורלית ואומללה בהרי ירושלים ,קולונל מיקי סטון הלא הוא האלוף דוד מרכוס ממגלי "דרך בורמה " בין דברים רבים אחרים נורה למוות בשגגה על ידי שומר במאהל הפלמ"ח. לאחר מותו מרכוס הפך לבסיס של ספר מפורסם וסרט הוליוודי מפורסם עוד יותר "הטל צל ענק " שבו גילם את דמותו קירק דוגלאס ולצידו הופיעו ג'ון ויין יול ברינר ופרנק סינטרה. אחריתחקיר ארוך היגיעו דן חמיצר וראובן פדהצור אל אליעזר לינסקי -לירון האיש שירה באלוף מרכוס. והוא הסכים לחזור להרי ירושלים ולשחזר עבורם את הלילה הגורלי.והנה המאמר הקלאסי שוב לאחר 39 שנים .