web analytics
קטגוריות
טלויזיה

ביל היקוק בדדווד

איש המערב הפרוע ,ביל היקוק. סדרת הטלוייזיה "דדווד" מציגה את המערב הפרוע ואת אחד מגיבוריו המפורסמים ביותר ,ביל היקוק בריאליזם ובאמינות היסטורית ,כפי שלא  הוצגו מעולם .  ובוודאי לא בספרות  העברית שגם בה הופיע ביל היקוק בספרים שהתחזו לתרגומים מאנגלית כדמות חסרת כל קשר למציאות ההיסטורית ..    השבוע קניתי בחנות ספרים משומשים חוברת נדירה מאוד מסדרת […]